Saskia Szarafinski
wethouder gemeente Middelburg

“Blauwe zone vitale revolutie”

Vorig jaar belde een huisarts ons met de vraag of de gemeente Middelburg mee wilde werken aan een project om mensen met een chronische ziekte een wandeluitdaging aan te bieden. Met als doel gezondheidsverbetering en het leggen van contact met gelijkgestemden.

We zaten midden in de vernieuwing van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning en het leek ons logisch om mee te doen. Met als resultaat verschillende wandelgroepen van in totaal 56 mensen en een onderzoek naar de gezondheidsopbrengsten. Maar, zij waren niet de enigen, want in een ander deel van de stad was een groep bewoners op het idee gekomen om een beweegpad te ontwerpen. En zij liepen inmiddels samen met fysiotherapeuten een route door de wijk en maakten andere wijken ook enthousiast om hetzelfde te doen.

Tegelijk was de Gemeentelijke Gezondheidsdienst (GGD) in Zeeland begonnen met De Vitale Revolutie; een vertaling van blauwe zones naar de Zeeuwse situatie. Het is eigenlijk een breiwerkje, je kunt de draadjes niet los van elkaar zien:

  • een fysiek goede lichamelijke gesteldheid;
  • mentaal gezond;
  • sociale contacten met geliefden, sociale steun;
  • doel en zingeving, weten waar je je bed voor uitkomt, weten wat je belangrijk vindt;
  • je financieel kunnen redden, geen geldzorgen hebben.

Zeeland is een zeer gevarieerde provincie: hele kleine plattelandsgemeenten en kleine steden met grootstedelijke problematiek. Met een beetje verbeelding zie je een blauwe zone in onze waterrijke en groene omgeving. Wij realiseerden ons dat het leuk was om allerlei wandelinitiatieven te ondersteunen maar dat we een breder kader nodig hadden om duurzame gezondheid te bevorderen. Dat was het moment voor Middelburg om te kiezen voor De Vitale Revolutie. Want we hebben naar verhouding veel honderdjarigen maar ook buurten waar inwoners ongezond eten, te weinig bewegen, financiële problemen kennen en eenzaam zijn. Het is mijn ambitie als wethouder om daar verandering in te brengen. Wat zou het mooi zijn als bewoners in hun eigen buurt samen een eettafel organiseren met gezonde voeding uit hun eigen buurttuin! Tegen een klein bedrag zodat ook de alleenstaande moeder kan aanschuiven die nauwelijks contact heeft in de straat!

Ook Noord-Beveland, een gemeente van 7.435 inwoners verdeeld over zes kleine kernen, is aan de slag gegaan met De Vitale Revolutie. Uit cijfers blijkt dat deze gemeente krimpt, te maken heeft met een sterkere vergrijzing dan in de rest van Zeeland en bovendien minder mantelzorgers heeft en, misschien als gevolg daarvan, meer eenzame ouderen.

In Middelburg pakken we het op onze eigen manier aan. De wijk Dauwendaele waarvan ik wijkwethouder ben, is als eerste aan de beurt. Wijkbewoners hebben hier een wijkvisie beschreven, een geweldige prestatie voor een wijk met mooie buurtjes maar ook de meeste problemen op het gebied van zorg, criminaliteit en werkloosheid. De wijkvisie is prima maar het ontbreekt ons aan een goede samenhang tussen alle sociale en fysieke acties. Dit najaar hebben we wijkbewoners, ondernemers, zorgaanbieders en andere partners in de wijk bij elkaar gebracht om concrete afspraken te maken en de uitgangspunten van De Vitale Revolutie uit te leggen. De oogst is een gezamenlijke eetafspraak die als een kettingbrief wordt doorgegeven, een plan voor bedrijvigheid in de plint van een nogal aanwezige flat, een onderzoek door studenten onder ouderen naar hun behoefte aan contact en activiteiten en meer. Deze ideeën vormen de opmaat naar een structurele aanpak.

Waaronder een onderzoek naar de transitie van de sportaccommodatie naar een complex waar universitair onderwijs, onderzoek en zorg gecombineerd worden. Ik wil net als Noord-Beveland gebruik maken van de Academische ouderenwerkplaats Zeeland.

Er zijn nog veel meer plannen, zoals Tiny houses, integrale aanpak van de Omgevingswet, onze eigen werkgeversrol en vitaliteit. Ik ben erg enthousiast over De Vitale Revolutie: goed in balans zijn op geestelijk, fysiek en sociaal vlak. Als wethouder heb ik de kans om met onze inwoners, bedrijven en scholen te zorgen voor een gezonde leefomgeving op alle gebieden! Dat vraagt om een heldere visie, die hebben we nu met De Vitale Revolutie, en veel energie.

Terug naar de wandelaars. Het project was een groot succes, deelnemers liepen samen op de slotdag afstanden van 3,5 tot 30 km! Ze verloren centimeters vet en kilo's aan gewicht … Hun conditie verbeterde aanzienlijk en ze werden vrienden voor het leven.

Deze inwoners hebben hun eigen vitale revolutie waargemaakt! Zeeland koerst op volle kracht met De Vitale Revolutie in de stijl van de blauwe zone.

Bekijk alle tafelgasten