Carola Penninx
huisarts

“Positieve gezondheid”

Van klacht naar kracht.. Het is vrijdagmiddag en mevrouw Kriek staat als laatste patiënte op mijn spreekuur.

Ik betrap me op een moedeloos gevoel.

Ik ken mevrouw Kriek goed. Zij is alleraardigst, maar heeft ernstige artrose aan heupen, knieën en nek. Ze heeft al veel dokters gezien die haar pijn niet konden verlichten. Dit keer doet haar heup weer veel pijn “Zo kan het niet langer, dokter. Er moet nu echt iets gebeuren!”

Als hulpverlener wil ik niets liever dan de problemen van mijn patiënten oplossen. Echter ik weet ook dat het focussen op haar lichamelijk klachten nu geen passende oplossing zal bieden.

Ik besluit het eens anders aan te pakken. Niet weer pijnstillers of fysiotherapie. Ik ga met haar het gesprek aan: “Hoe gaat het nu werkelijk met u, mevrouw Kriek?”. Ik ga op zoek naar haar veerkracht.

Ik maak hierbij gebruik van het concept “positieve gezondheid” van Machteld Huber. Samen kijken we naar de verschillende domeinen van gezondheid. Ik praat met mevrouw Kriek over kwaliteit van leven, over relaties, over zelfredzaamheid en over haar stemming.

Ons gesprek gaat nu niet zozeer over haar pijn en beperkingen maar over wat haar écht bezig houdt. Zij vertelt mij dat haar man tien jaar geleden overleden is, zij zijn altijd kinderloos gebleven. Vriendinnen hebben veelal kleinkinderen en zij beseft, nu ze minder kan, hoe sterk zij haar man en kinderen om zich heen mist. Zij maakt wel uitstapjes maar door de pijn loopt ze moeilijk, dus ook dat komt er minder van. Ze wordt wat somber en de pijn maakt haar prikkelbaar en humeurig.

Ik vraag haar wat er nodig zou zijn om haar weer in haar kracht te zetten. We komen aan de praat over hoe zij vroeger genoot van knutselen. Ik vraag of ik haar in contact mag brengen met een andere patiënte van mij, van wie ik weet dat zij wel wat hulp kan gebruiken bij haar kleinschalige kinderopvang.

We sluiten allebei voldaan ons gesprek af. Mevrouw Kriek bedankt mij voor het fijne gesprek. En ik besef me dat dit open contact met patiënten de reden is waarom ik destijds huisarts wilde worden.

Inmiddels is mevrouw Kriek twee ochtenden per week betrokken bij de kinderopvang. Zij knutselt en doet spelletjes met de kinderen. Tijdens een bloeddrukcontrole op het spreekuur vertelt zij vol enthousiasme over haar vrijwilligerswerk: de voldoening die de kinderen haar geven, het plezier om haar oude hobby weer op te kunnen pakken. Ze voelt zich een stuk opgewekter. En de pijn in haar gewrichten is ook een stuk minder. Ze heeft zich aangesloten bij de beweeggroep van de fysiotherapeut, zoals ik haar in het verleden al eens had aangeraden. Dat bevalt goed want zo houdt ze haar gewrichten soepel waardoor ze weer vaker met haar vriendinnen op stap kan.

Nu zij voldoening ervaart en zich meer in de maatschappij voelt staan, wordt zij minder beheerst door pijn en beperkingen. Zij ervaart meer kracht en merkt dat ze zelf invloed heeft op haar pijn. Zo worden haar klachten niet langer gemedicaliseerd en krijgt mevrouw Kriek weer zelf het heft in handen.

Een mooi voorbeeld van hoe het concept positieve gezondheid helpt om minder vastlopende consulten te hebben. Door als huisarts buiten het vertrouwde domein van het lichamelijk functioneren te kijken bied ik haar een haalbare oplossing. Door mevrouw Kriek binnen andere domeinen van gezondheid in haar kracht te zetten wordt ze minder belemmerd door haar lichamelijke klachten.

Bekijk alle tafelgasten