Andrew Simons
Gezonde Basisschool van de Toekomst

“De Gezonde Generatie komt er aan!”

Het project de Gezonde Basisschool van de Toekomst werkt op vier scholen in oostelijk Zuid-Limburg met ouders en leerlingen aan het ontwikkelen van gezond gedrag.

Het idee is eenvoudig. Leerlingen die op jonge leeftijd leren gezonde keuzes te maken, en dat bewust en onbewust koppelen aan plezier en de ‘funfactor’, nemen dat mee hun volwassenheid in. De ultieme preventie dus.

Voor de vier deelnemende scholen is er het nodige veranderd de afgelopen tijd. De misschien wel grootste verandering zit in de lunch. Op twee van de vier scholen krijgen de kinderen een lunch en tussendoortjes op school en nemen ze dus geen eigen broodtrommel meer mee. De lunch wordt samengesteld in nauw overleg tussen een diëtist, de GGD Zuid-Limburg, het voedingscentrum en de Maastricht University.

Gezondheid staat natuurlijk centraal, maar het eten moet vooral ook leuk zijn. Kinderen lunchen in hun klas en de lunch is een echt sociaal moment geworden. Naast voor de kinderen bekende producten, worden er ook ‘vreemde’ producten geserveerd. Hier staat het leren proeven centraal. Zo kan het dus zomaar gebeuren dat een kind naast de bruine boterham met kaas ook zeewier, ingelegde aubergines of couscoussalade op het bord heeft liggen. We merken nu al dat de nieuwe producten die ‘het goed doen’ ook hun weg beginnen te vinden naar de keukentafel thuis.

Het gebruik van water wordt gestimuleerd. Ieder kind heeft een eigen bidon en drinken mag gedurende de hele dag. Suikerhoudende dranken blijven zoveel mogelijk buiten de school. Tijdens de lunch, maar ook tijdens de lessen brengen we kinderen in contact met kennis over voeding en gezond gedrag. Samen met het zelf ervaren, draagt dit bij aan de verandering van de houding en het maken van gezonde keuzes.

Na de lunch is er op de vier scholen een uitgebreid ‘beweegaanbod’. Dit aanbod is heel divers van aard en wordt geleid door medewerkers van kinderopvang Humanitas en kinderopvang Parkstad, twee organisaties uit de eigen regio. Kinderen kunnen deels kiezen wat ze willen doen en om ook recht te doen aan kinderen die niet zo graag sporten, worden er culturele activiteiten gepland zoals dans en drama waarbij ook bewogen wordt.

De aandacht voor gezondheid op de interventiescholen reikt verder dan de pauzes alleen. Leerkrachten proberen om, ondersteund door de GGD, te werken aan bewustwording bij leerlingen. Dat betekent dat gezondheid waar dat kan verweven wordt in het curriculum van de school. Gezondheid is een centraal en belangrijk gegeven dat gezien wordt als integraal onderdeel van de persoonlijke groei van kinderen.

Na een jaar Gezonde Basisschool van de Toekomst worden de eerste resultaten zichtbaar. Kinderen ogen fitter en zijn zich veel meer bewust wat ze eten.

Gezondheid en gezond gedrag zijn een onderdeel van hun leefwereld, ook thuis! Maar er is meer dan dat. Het feit dat kinderen uitgedaagd blijven om te bewegen, zorgt er ook voor dat ze zich als persoon evenwichtiger ontwikkelen. Hun concentratievermogen neemt toe, pestgedrag in de klas en op de speelplaats verdwijnt en kinderen zitten letterlijk ‘beter in hun vel’. De wetenschappelijke metingen van dit jaar en de komende jaren zijn nodig om 'bewijs' te laten zien. Het meerjarige onderzoek van Maastricht University gaat dit doen. Voor dit moment is een van de belangrijkste opbrengsten echter al dat veel kinderen zeggen de school nu leuker te vinden dan vroeger. Dat laat maar weer zien dat aandacht voor gezondheid niet moeilijk en stoffig hoeft te zijn maar dat het vooral ‘fun’ en plezier is.

Bekijk alle tafelgasten