Ga naar de inhoud

Nederland gezond en wel

Disclaimer

Deze uitgave is gebaseerd op en onderbouwd met:

  • actuele formeel wetenschappelijke bronnen, studies en journals,
  • opvattingen van erkende academische opinieleiders in mediabronnen.
  • Informatie, data en cijfers van onder andere:

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Het Centraal Bureau voor de Statistiek, Kennisinstituut TNO, Voedingscentrum Nederland, Het Trimbos Instituut, Rijksoverheid.nl, Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
De bijdragen van de externe columnisten zijn tot stand gekomen onder de eindverantwoordelijkheid van de externe columnisten.
De redactie is ondersteund door een onafhankelijke wetenschappelijke adviesraad.