Ga naar de inhoud

Nederland gezond en wel

Pakken verzekeraars voorzorg en zelfzorg actief op?

Zorgverzekeraars en gemeenten kunnen samen een grote rol spelen in het voorkomen dat mensen ziek worden en zorg nodig hebben. Of dat zieke mensen nog zieker worden. Sommige verzekeraars en gemeenten experimenteren met professionele begeleiders die chronische zieke of mensen met veel overgewicht helpen hun gedrag blijvend aan te passen.

De Nederlandse Federatie voor Gezondheid stelt vitaliteitscontracten voor zoals mensen een servicecontract afsluiten voor hun cv-ketel. “Monteurs repareren kapotte cv-ketels wanneer dat nodig is, maar doen ook veel aan onderhoud om te voorkomen dat een ketel kapot gaat. 85 procent van de Nederlanders heeft zo’n servicecontract. Waarom dan niet voor je gezondheid?”, zo vragen zij zich af.

Zou zo’n contract mensen op weg kunnen helpen naar een betere gezondheid? Denk aan kinderen en volwassenen met overgewicht, kwetsbare ouderen, groepen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of diabetes en mensen die wonen in buurten met een slechter gezondheidsprofiel.

Ook is er een project waarin de zorgverzekeraar samen met de gemeente en het onderwijs werkt aan het voorkomen van schooluitval door jongeren met beginnende psychische problemen actief te begeleiden tijdens hun mbo-opleiding. Dit soort activiteiten staat steeds prominenter op het menu van de zorgverzekeraars.

Op de site keerdiabetesom.nl wordt patiënten aangeleerd dat diabetes omkeerbaar is. Er zijn diverse initiatieven voor vitale regio’s (Friesland, Zuid-Limburg, Vechtdal): welzijn op recept, JOGG (jongeren op gezond gewicht) en valpreventie.

Zelfzorg Ondersteund

Vrijwel alle grote verzekeraars hebben de handen ineen geslagen in 'Zelfzorg Ondersteund', waarin zij samen met patiënten, artsen, verpleegkundigen - en ondersteund door wetenschap - samenwerken aan het terugdringen van de ziektelast van diabetes, COPD en hart- en vaatziekten. Het project is gestart in 2013 en inmiddels zijn bijna een kwart miljoen patiënten, duizend huisartsen en 62 (van de 95) zorggroepen actief betrokken.

Beter samen in Noord

Onlangs tekenden gemeente Amsterdam, Zilveren Kruis en dertien zorg- en welzijnaanbieders samen voor de vernieuwende aanpak 'Beter samen in Noord'. Bij deze aanpak staat het concept van 'positieve gezondheid' centraal. De deelnemende partijen gaan de zorg rond kwetsbare inwoners van Amsterdam-Noord zo ondersteunen dat zij zoveel mogelijk zelf regie nemen op eigen leefomstandigheden. De achtergrond hierbij is dat uit onderzoek blijkt dat bepaalde risico- groepen (kwetsbare ouderen, minima en jongeren) in Amsterdam-Noord groter worden ten opzichte van de rest van Amsterdam. Zo neemt het aantal mensen met chronische meervoudige problematiek sterk toe evenals het risico op psychische aandoeningen en eenzaamheid. Over de hele linie geldt dat de gemeente Amsterdam en Zilveren Kruis inzetten op het regelen van zorg en ondersteuning zo dicht mogelijk in de buurt van de Amsterdammer en hierbij aansluit op de mogelijkheden van hem/haar zelf.