Ga naar de inhoud

Nederland gezond en wel

Gaan voor een gezonde generatie

Wat kinderen en jongeren thuis voorgeschoteld krijgen en wat er in de schoolkantine te koop is, bepaalt hun dieet. Hun gezondheid hangt echter niet alleen af van wat ze eten en drinken, maar ook hoeveel en vaak ze bewegen en slapen.

Uit studies blijkt dat Nederlandse jongeren heel gelukkig zijn. Sterker, ze behoren tot de meest gelukkige van de wereld!

Van de 12- tot 25-jarigen geeft 90 procent aan gelukkig te zijn en geeft slechts 2 procent aan ontevreden te zijn. En uit recente cijfers blijkt dat onze jongeren aanzienlijk minder roken en drinken dan enkele jaren terug. En niet zo’n beetje ook: rookte in 2003 nog een kwart van de jongeren onder de negentien, in 2012 was dat 18 procent. Het aantal jongeren tussen de 12 en 18 jaar dat alcohol drinkt is tussen 2003 en 2011 gezakt van 58 procent naar 43 procent.

Bovendien voelt ruim 80 tot 90 procent (!) van de Nederlandse jeugd zich ook heel gezond.

Met een groot deel van de Nederlandse jeugd gaat het dus goed. Maar het kan nog beter. Volgens het RIVM eet meer dan drie kwart van de kinderen van 2-18 jaar te weinig groente, fruit en vis, en te veel verzadigd vet. Ruim acht op de tien kan nog meer bewegen. En er wordt door jongeren veel meer suiker ingenomen dan gezond is.

5.500 suikerklontjes

Kinderen tussen 4 en 10 jaar eten en drinken jaarlijks 22 kilo suiker per kind. Dat zijn 5.500 suikerklontjes. Een kind van vijf jaar eet elk jaar zijn eigen gewicht in suiker. Die suiker halen ze vooral uit fris- drank, koekjes, sap en … ontbijtgranen, broodbeleg en soms zelfs potgroenten. Hoogleraar voedingsleer, Martijn Katan: “Bij de kleintjes zijn het nog vooral siropen, bij de iets oudere kinderen yoghurtdrankjes, chocolademelk, appelsap en dergelijke. Het zijn allemaal gezond ogende dranken maar we weten dat ze dik maken. Dat is wetenschappelijk bewezen.”

Hoe kunnen we er voor zorgen dat we de gezondheid van de Nederlandse jeugd nog verder kunnen verbeteren? Door als ouders of schooldirectie het goede, gezonde voorbeeld te geven. Wie van jongs af aan gezonde gewoontes aanleert of ongezonde gewoontes op jonge leeftijd weer afleert, krijgt het later een stuk makkelijker. Associeer gezond eten en leven met lol en plezier. Kinderen kopiëren het dan vaak vanzelf. Een omgeving waar de gezonde keuze de meest voor de hand liggende keuze is, is cruciaal.

Leuk om te weten

Om gemeenten te ondersteunen in het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle inwoners van jong tot oud, investeert het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in de uitbreiding en een bredere inzet van combinatiefuncties met extra buurtsportcoaches. De buurtsportcoach is succesvol. Het aantal is ten opzichte van 5 jaar geleden inmiddels ruim verdubbeld. Van 1.364 in 2011 naar 2.948 buurtsportcoaches in 2016.

De afgelopen vier jaar is het programma Gezonde School succesvol gestimuleerd in het onderwijs – gefinancierd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Inmiddels is een derde van alle scholen (PO, VO, MBO) in Nederland bereikt met het ondersteuningsaanbod en zijn er meer dan 1000 Gezonde Scholen – dat zijn scholen met een vignet Gezonde School op een of meer van de thema’s, zoals Sport & bewegen, voeding, etc.