Ga naar de inhoud

Nederland gezond en wel

Gezondheid!

Daar kun je
wat van maken!

Nederland heeft alle reden trots te zijn op de gezondheidszorg. De kwaliteit is hoog en de zorg is voor iedereen goed toegankelijk, zo blijkt ook uit internationale studies. Van achteroverleunen kan echter geen sprake zijn, want we willen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven. Gezondheid is niet iets statisch of passief: het is te ontwikkelen, en te beïnvloeden. De verschillende ‘tafelgasten’ laten op inspirerende wijze zien hoe dat kan: thuis, op school, op het werk, door verantwoord te eten en te bewegen, maar ook in de relatie tussen arts en patiënt en door ehealth.

portret van Esther van Fenema

Tafelgast

Esther van Fenema
psychiater en professioneel violiste

We leven tegenwoordig in een echte prikkeljungle en het is de kunst om gezond te overleven.

Vooral jongeren lijken een toenemend risico te lopen voor overbelasting en de media kopt dan ook bijna dagelijks over burn-out en stressklachten. In mijn vakgebied wordt stress gedefinieerd als elke prikkel die het normale evenwicht verstoort, positief of negatief. Als je door …

Lees verder over Esther van Fenema
Bekijk alle tafelgasten