Ga naar de inhoud

Nederland gezond en wel

Gezondheid!

Daar kun je
wat van maken!

Nederland heeft alle reden trots te zijn op de gezondheidszorg. De kwaliteit is hoog en de zorg is voor iedereen goed toegankelijk, zo blijkt ook uit internationale studies. Van achteroverleunen kan echter geen sprake zijn, want we willen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven. Gezondheid is niet iets statisch of passief: het is te ontwikkelen, en te beïnvloeden. De verschillende ‘tafelgasten’ laten op inspirerende wijze zien hoe dat kan: thuis, op school, op het werk, door verantwoord te eten en te bewegen, maar ook in de relatie tussen arts en patiënt en door ehealth.

portret van Janneke Wittekoek en Bas van Dungen

Tafelgast

Janneke Wittekoek en Bas van Dungen
Een dubbelgesprek

Dat er mensen met hart- en vaatproblemen bij haar in kliniek HeartLife langskomen, vindt cardiologe Janneke Wittekoek natuurlijk prima. Maar in zekere zin ook weer niet, legt ze interviewer Bas van den Dungen uit. Van den Dungen is directeur-generaal Curatieve Zorg bij het ministerie van VWS. Wittekoek: “Met vroeg-signalering en aanpassing van de leefstijl hoeft het helemaal niet zo ver te komen.”

Janneke Wittekoek pleit om die reden dan ook voor meer professionaliteit op het gebied van leefstijl. “Gezondheidsbedreiging nummer 1 is obesitas, met de daarmee gepaard gaande chronische ziekten zoals diabetes, hoge bloeddruk en het metabool syndroom. Dat schreeuwt om een nieuw …

Lees verder over Janneke Wittekoek en Bas van Dungen
Bekijk alle tafelgasten