Ga naar de inhoud

Nederland gezond en wel

Gezondheid!

Daar kun je
wat van maken!

Nederland heeft alle reden trots te zijn op de gezondheidszorg. De kwaliteit is hoog en de zorg is voor iedereen goed toegankelijk, zo blijkt ook uit internationale studies. Van achteroverleunen kan echter geen sprake zijn, want we willen dat mensen zo lang mogelijk gezond blijven. Gezondheid is niet iets statisch of passief: het is te ontwikkelen, en te beïnvloeden. De verschillende ‘tafelgasten’ laten op inspirerende wijze zien hoe dat kan: thuis, op school, op het werk, door verantwoord te eten en te bewegen, maar ook in de relatie tussen arts en patiënt en door ehealth.

portret van Hanno Pijl

Tafelgast

Hanno Pijl
Interne geneeskunde, LUMC en lid Gezondheidsraad

“Het komt er simpelweg op neer dat we moeten zorgen dat mensen minder ziek worden, willen we de kosten van de gezondheidszorg laten afbuigen.

Dat is echt de enige oplossing.

We kunnen blijven mijmeren over een nieuw stelsel of marktwerking, efficiëntie, of meer kosten bij mensen zelf et cetera, maar echt zoden aan de dijk zal dat niet zetten.

We weten dat onze leefstijl veruit de belangrijkste oorzaak is van alle chronische aandoeningen waar we mee kampen. Voeding, beweging, slaap en stress zijn vermoedelijk de belangrijkste aspecten. Als we daar nog bijtellen de toxines die we op alle mogelijke manieren in onze …

Lees verder over Hanno Pijl
Bekijk alle tafelgasten